Na samochody

Grafiki na środkach transportu są szczególnie wymagające gdyż dla folii to warunki ekstremalne z to za sprawą warunków eksploatacyjnych. Duże różnice temperatur, uszkodzenia mechaniczne (zarysowania) sprawiają, że materiały użyte do produkcji nie mogą być "EKOnomiczne" czyli tanie.

Oferujemy wydruki na foliach

  • monomerycznych /krótkoterminowy czas ekspozycji
  • polimerycznych /średniookresowych czas ekspozycji
  • wylewanych / długookresowy czas ekopozycji
  • kolorowe ploterowe / głównie grafiki tekstowe ze średnim i długim terminem ekspozycji

Ponadto sugerujemy zabezpieczenie laminatem płynnym co wydłuży trwałość koloru powyżej 3 lat.